Bảo trì máy chủ hoàn tất , mã code bảo trì là BTUD, Anh em có thể sử dụng IOS để chơi môn phái mới Đoàn Thị rồi nhé